طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

 • تلفن: 66566386 داخلی -
  خانم دکتر حاله
  معاون آموزش


 • تلفن: 66946667 داخلی -
  فاطمه شریفی
  کارشناس آموزش
  کارشناس رشته های:
  1. کارشناسی حرفه ای روابط عمومی
  2. کارشناسی حرفه ای سینما - کارگردانی
  3. کارشناسی حرفه ای طراحی لباس
  4. کارشناسی حرفه ای گرافیک
  5. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی
  6. کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی
  7. کارشناسی حرفه ای معماری


 • تلفن: 66566183 داخلی -
  حسین مرادی
  مدیر آموزش


 • تلفن: 66921335 داخلی -
  مینا کریمی
  کارشناس آموزش
  کارشناس رشته های:
  1. کاردانی حرفه ای بازیگری
  2. کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
  3. کاردانی حرفه ای طراحی لباس
  4. کاردانی حرفه ای گریم
  5. کاردانی حرفه ای معماری داخلی
  6. کاردانی حرفه ای نقاشی


 • تلفن: 66563445 داخلی -
  آرزو شکری
  کارشناس آموزش
  کارشناس رشته های:
  1. کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
  2. کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان زبان انگلیسی
  3. کارشناسی حرفه ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی
  4. کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری
  5. کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات فرهنگی
  6. کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری
  7. کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار


 • تلفن: 66940807 داخلی -
  مهدیه معینی
  کارشناس آموزش
  کارشناس رشته های:
  1. کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
  2. کاردانی حرفه ای تدوین فیلم
  3. کاردانی حرفه ای روابط عمومی
  4. کاردانی حرفه ای سینما - فیلم سازی
  5. کاردانی حرفه ای عکاسی
  6. کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی


 • تلفن: 66436099 داخلی -
  مریم رحیمی
  کارشناس آموزش
  کارشناس رشته های:
  1. کاردانی حرفه ای اموردفتری
  2. کاردانی حرفه ای تبلیغات
  3. کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
  4. کاردانی حرفه ای گرافیک
  5. کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی
  6. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار


عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.