مراسم تجلیل از برگزیدگان عرصه های پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران
1396/12/23 ساعت 12:54 - 884 بازدید - 3 نظر

در مراسم تجلیل از برگزیدگان عرصه های پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران «رتبه برتر دفتر کارآفرینی» و «غرفه برتر» در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش  به ریاست محترم مرکز 11 تهران «جناب آقای دکتر حسن مرادی» تعلق گرفت.


همچنین مقام «کارآفرین برتر» به دانشجوی کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری  مرکز 11 تهران «آقای حسن قلی نواز هریس» اعطا گردید.


و مقام «پژوهشگر برتر در حوزه مهارت افزایی » به استاد  «جناب آقای مهرداد بیات » از مدرسین مرکز 11 تهران تعلق گرفت.


«رتبه برتر دفتر کارآفرینی» و «غرفه برتر» در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش
«کارآفرین برتر» آقای حسن قلی نواز

«پژوهشگر برتر» استاد مهرداد بیات